Skaitmeninė mokymo priemonė chemijai

  IA
1
 
Šarminiai metalai
Šarminiai žemės metalai
Pereinamieji metalai
Lantanoidai
Aktinoidai
Kiti metalai
Pusmetaliai
Nemetalai
Halogenai
Inertinės dujos
Kietoji būsena
Skystoji būsena
Dujinė būsena
Sintetinis elementas
          VIIIA
18
1
1
H
Vandenilis
1,01
IIA
1
IIIA
13
IVA
14
VA
15
VIA
16
VIIA
17
2
He
Helis
4
2
3
Li
Litis
6,94
4
Be
Berilis
9,01
5
B
Boras
10,81
6
C
Anglis
12,01
7
N
Azotas
14,07
8
O
Deguonis
16
9
F
Fluoras
19
10
Ne
Neonas
20,18
3
11
Na
Natris
22,99
12
Mg
Magnis
24,31
IIIB
3
IVB
4
VB
5
VIB
6
VIIB
7
VIIIB
8
VIIIB
9
VIIIB
10
IB
11
IIB
12
13
Al
Aliuminis
26,98
14
Si
Silicis
28,09
15
P
Fosforas
30,97
16
S
Siera
32,07
17
Cl
Chloras
35,45
18
Ar
Argonas
39,95
4
19
K
Kalis
39,1
20
Ca
Kalcis
40,08
21
Sc
Skandis
44,96
22
Ti
Titanas
47,87
23
V
Vanadis
50,94
24
Cr
Chromas
52
25
Mn
Manganas
54,94
26
Fe
Geležis
55,85
27
Co
Kobaltas
58,93
28
Ni
Nikelis
58,69
29
Cu
Varis
63,55
30
Zn
Cinkas
65,41
31
Ga
Galis
69,72
32
Ge
Germanis
72,63
33
As
Arsenas
74,92
34
Se
Selenas
78,96
35
Br
Bromas
79,9
36
Kr
Kriptonas
83,8
5
37
Rb
Rubidis
85,47
38
Sr
Stroncis
87,62
39
Y
Itris
88,91
40
Zr
Cirkonis
91,22
41
Nb
Niobis
92,91
42
Mo
Molibdenas
95,94
43
Tc
Technecis
98
44
Ru
Rutenis
101,07
45
Rh
Rodis
102,91
46
Pd
Paladis
106,42
47
Ag
Sidabras
107,87
48
Cd
Kadmis
112,41
49
In
Indis
114,82
50
Sn
Alavas
118,71
51
Sb
Stibis
121,76
52
Te
Telūras
127,6
53
I
Jodas
126,9
54
Xe
Ksenonas
131,29
6
55
Cs
Cezis
132,91
56
Ba
Baris
137,33
57-71
72
Hf
Hafnis
178,49
73
Ta
Tantalas
180,95
74
W
Volframas
183,84
75
Re
Renis
186,21
76
Os
Osmis
190,23
77
Ir
Iridis
192,22
78
Pt
Platina
195,08
79
Au
Auksas
196,97
80
Hg
Gyvsidabris
200,59
81
Tl
Talis
204,38
82
Pb
Švinas
207,2
83
Bi
Bismutas
208,98
84
Po
Polonis
209
85
At
Astatis
210
86
Rn
Radonas
222
7
87
Fr
Francis
223
88
Ra
Radis
226
89-103
104
Rf
Rezerfordis
267
105
Db
Dubnis
268
106
Sg
Syborgis
271
107
Bh
Boris
272
108
Hs
Hasis
270
109
Mt
Meitneris
276
110
Ds
Darmštatis
281
111
Rg
Rentgenis
280
112
Cn
Kopernikis
285
113
Nh
Nihonis
286
114
Fl
Flerovis
289
115
Mc
Moskovis
290
116
Lv
Livermoris
292
117
Ts
Tenesinas
294
118
Og
Oganesonas
294
 
      6
57
La
Lantanas
138,91
58
Ce
Ceris
140,12
59
Pr
Prazeodimis
140,91
60
Nd
Neodimis
144,24
61
Pm
Prometis
145
62
Sm
Samaris
150,36
63
Eu
Europis
151,96
64
Gd
Gadolinis
157,25
65
Tb
Terbis
158,93
66
Dy
Disprozis
162,5
67
Ho
Holmis
164,93
68
Er
Erbis
167,26
69
Tm
Tulis
168,93
70
Yb
Iterbis
173,04
71
Lu
Liutecis
174,97
      7
89
Ac
Aktinis
227
90
Th
Toris
232,04
91
Pa
Protaktinis
231,04
92
U
Uranas
238,03
93
Np
Neptunis
237
94
Pu
Plutonis
244
95
Am
Americis
243
96
Cm
Kiuris
247
97
Bk
Berklis
247
98
Cf
Kalifornis
251
99
Es
Einšteinis
252
100
Fm
Fermis
257
101
Md
Mendelevis
258
102
No
Nobelis
259
103
Lr
Laurencis
262
ES
UPC
Spora
Terra IT